Zápis ze zasedání KV ze dne 6.12.2007

Zveřejněno: 19. 3. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2160x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) kontrola usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 22.10.2007

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 6.12.2007 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 22.10.2007 a tímto konstatuje :

        - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 11 bodů, a 22 bodů usnesení bylo zastupitelstvem schváleno.

        - dále bylo uloženo starostovi a místostarostům přijmout příslušná opatření k realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje. Většina bodů byla splněna, body 12, 15, 21 a 22, jsou ve stavu rozpracovanosti.

 

Dále kontrolní výbor konstatuje, že body 15 a 16 usnesení ZO č.5 ze dne 27.8., byly splněny. Rovněž body 8. a 11. usnesení ZO ze dne 2.7.2007 byly splněny.

   

V Holoubkově dne 6.12.2007

     

zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru ………………………