Všechny zprávy

Zveřejněno: 10. 6. 2020, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 179x

V knihovně jsou nové knihy z výměnného fondu z Městské knihovny v Rokycanech.

Můžete vybírat:

Otevřeno je každou středu a pátek od 15:00 do 18:00 (ve středu 17 ...

Zveřejněno: 1. 6. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 493x

Vý­bor kul­tu­ry ve spolupráci s místními občanskými spolky zvou všech­ny dě­ti na

D E N   D Ě T Í ,

kte­rý se usku­teč­ní ...

Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 234x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.5.2020 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 11.5.2020.pdf (285,8 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 262x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 189x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2019, kdy škola hospodařila s výnosy ...