Všechny zprávy

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 199x

V průběhu roku se členové výboru sešli 8x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Martina Radová, Ing. Marek Šiman, Mgr. Jan Vodička, Daniel ...

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 211x

Sociální výbor pracoval ve složení:

MUDr. Václava Gutová – předsedkyně

Božena Karasová, Mgr. Dagmar Kořánová, Hana Šašková – členky

K jednání se výbor sešel celkem na 5 schůzích a projednával sociální a ...

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 226x

Stavební výbor pracoval v roce 2018 v následujícím složení:

Tomáš Kuba, Ing. Petr Suchý, Václav Bezstarosti, Milan Fiala, Luboš Vondrášek

Výbor během roku pracoval podle zadání OZ obce Holoubkova a ...

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 161x

V roce 2018 pracoval FV ve složení: pan Zbyněk Tůma, paní Eva Palečková, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková, pan Bedřich Podhorský.

FV se v roce 2018 sešel celkem 2x ...

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 152x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, paní Eva Palečková

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1.pol./2018

2) Hospodaření Základní a mateřské ...