Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2019

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 441x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 208.270.497,85 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 840.968,70 Kč. V roce 2019 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 4.356.243,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 442.757,50 Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

  file icoInventarizace 2019.pdf (1,2 MB)