Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 410x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2020. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v loňském roce v této oblasti realizovány: 

 • oprava tří poruch na vodovodu u Bartošovy vily, na Těškovské a v zahrádkách,
 • zbudování nové šachty na výtlačném potrubí z Hamru a Střelnice včetně osazení automatických odvzdušňovacích ventilů (v rámci přeložky vodovodu v Olbrichu),
 • zokruhování vodovodu na Těškovské,
 • zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace v horní části Chejlav,
 • oprava kanalizačních šachet a všech vodovodních přípojek okolo hlavní silnice od Army Shopu směrem na Mýto a prodloužení vodovodu až na konec obce,
 • osazení vodoměrů do vrtů v Hamru a na Střelnici pro přesné sledování spotřeby,
 • oprava kanalizace mezi bytovkou č.p. 96 a Domem služeb,
 • realizace 1. etapy rekonstrukce kanalizace v Chejlavech včetně rekonstrukce čerpací stanice u Markovy vily,
 • řešení měření množství odpadních vod z odlehčovací komory před ČOV z důvodu nových legislativních požadavků.

 

Pro rok 2020 máme v plánu realizovat následující akce:

 • regenerace příp. náhrada stávajících vodovodních vrtů v Hamru a na Střelnici pro stabilní zajištění dodávky pitné vody,
 • dokončení projektové dokumentace na 2. etapu rekonstrukce kanalizace v Chejlavech,
 • zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ČOV,
 • zmapování a zakreslení zbytku kanalizační sítě v obci.

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo určením ceny vodného a stočného pro rok 2020. Cena vody bez DPH se mírně zvýší, avšak v důsledku snížení DPH od 1.5.2020 z 15 % na 10 % bude nakonec výsledná cena pro konečné spotřebitele o něco nižší než v loňském roce. Platná cena vodného a stočného pro rok 2020 je tak následující:

LEDEN - DUBEN 2020

 • vodné: 47,46 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 35,67 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 83,13 Kč včetně DPH / m3

KVĚTEN - PROSINEC 2020

 • vodné: 45,40 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 34,11 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 79,51 Kč včetně DPH / m3

 

file icoVyúčtování V+S za rok 2019.pdf (160,2 KB)

file icoKalkulace V+S na rok 2020.pdf (158,9 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce