POZOR !!! OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Zveřejněno: 16. 3. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 310x

Vláda ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR

Z A K A Z U J E

s účinností od pondělí 16.3.2020 VOLNÝ POHYB OSOB s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zajištění veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • pobytu v přírodě nebo parcích,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů.

Dále se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.