Nabídka pronájmu prostor - Dům služeb

Zveřejněno: 3. 10. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 359x

Obec Holoubkov nabízí k pronájmu následující nebytový prostor:

Část stavby č.p. 281, Dům služeb, postavené na st. 582 v k.ú. Holoubkov – nebytový prostor  po kadeřnictví p. Vejchartové.

Nebytový prostor o velikosti 33,02 m2 je vhodný především pro menší prodejnu či poskytování služeb. Je vybaven umyvadlem s teplou a studenou vodou a WC. Měsíční nájem činí 30,- Kč/m2, tj. 991,- Kč. Pronájem možný po částečné rekonstrukci (na základě dohody s budoucím nájemcem).

Zájemci o pronájem prostoru předloží písemně svoji nabídku, která bude obsahovat identifikační údaje zájemce a předpokládaný způsob využití pronajatého prostoru, na Obecní úřad Holoubkov, 338 01 Holoubkov 48 nejpozději do 21.10.2019.

Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě v Holoubkově.

 

V Holoubkově dne 3.10.2019

 

                                                             Ing. Lukáš Fišer
                                                                   starosta obce