Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2018

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 716x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 200.201.998,34 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 786.145,30 Kč. V roce 2018 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 4.041.017,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 106.695,- Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

  file icoInventarizace 2018.pdf (1,2 MB)