Zprávy za období: březen 2019

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 661x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 481x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2018, kdy škola hospodařila s výnosy ...

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 690x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2019. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...

Zveřejněno: 11. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 681x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...

Zveřejněno: 4. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 972x

Od pátku 8.3.2019 bude znovuotevřena prodejna Květinka v Domě služeb. Zahájení prodeje v 10:00 hod., pro každého příchozího je připraven malý dárek. Těší se na Vás celý ...