Zprávy za období: prosinec 2018

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 952x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 818x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech ...

Zveřejněno: 13. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 896x

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov ve spolupráci s výborem kultury pořádají 11. ročník předvánoční akce

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU.

S pásmem koled a básniček vystoupí děti z MŠ a ...

Zveřejněno: 11. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1117x

Od úterý 11.12.2018 má obec nového pomocníka na úklid a údržbu místních komunikací - pracovní stroj MULTICAR M30 Fumo s pohonem na všechna 4 kola v kontejnerovém provedení. Jedná ...

Zveřejněno: 10. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 753x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...