Stavba "Rekonstrukce hlavní silnice - 1. etapa"

Zveřejněno: 7. 11. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 701x

POZOR !!! ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ !!!

Ve středu 7.11.2018 byla zahájena velmi rozsáhlá dopravní stavba v naší obci, a to rekonstrukce hlavní silnice II/605 v úseku od prodejny US ARMY SHOP až k výjezdu z obce směrem na Mýto. Objednatelem stavby je Obec Holoubkov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, zhotovitelem pak společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, odpovědný stavbyvedoucí p. Kunc, mobil: 606 631 849, e-mail: t+dot+kunc(AT)swietelsky+dot+cz. Podle uzavřené smlouvy o dílo by akce měla být dokončena do konce srpna 2019. Rozsah stavby je patrný z následující koordinační situace:

file icoII-605 - 1. etapa - koordinační situace.pdf (1,0 MB)

V průběhu listopadu a prosince 2018 budou prováděny stavební práce za "Ostrůvkem" u výjezdu na Mýto, kde bude pomocí světelné signalizace sveden provoz do jednoho jízdního pruhu. V tomto úseku dojde k výstavbě opěrné zdi a oplocení u domu č.p. 213 a zatrubnění silničního příkopu. Zařízení staveniště bude umístěno na "Ostrůvku". Žádných jiných úseků se stavba zatím týkat nebude.

V průběhu zimního období bude stavba přerušena a bude opětovně zahájena od 1.4.2019. S předstihem upozorňuji všechny občany, že v období duben - červen 2019 se předpokládá ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II/605 v celém dotčeném úseku od prodejny US ARMY SHOP až po výjezd z obce směrem na Mýto. Oficiální objízdná trasa bude vyznačena přes obec Těškov. V této době bude stavební firma pro občany bydlící v dotčené lokalitě garantovat pouze přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem, nikoliv však příjezd. Občané proto budou muset pro parkování svých aut využít jiné lokality v obci, např. parkoviště v centru obce či ulici nad Markovou vilou v Chejlavech, kam je možný příjezd z Těškovské silnice.

file icoII-605 - 1. etapa - objízdná trasa.pdf (1003,3 KB)

Již od začátku letošního roku realizují společnosti ČEZ a CETIN snesení vzdušného vedení elektřiny a telefonů do země ve středu obce, v lokalitě na Rudě a okolo hlavní silnice. V těchto pracích se bude průběžně pokračovat a zcela dokončeny budou do poloviny roku 2019.

Předem Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobená omezení.

Ing. Lukáš Fišer, starosta