Stavba "Rekonstrukce hlavní silnice - 1. etapa"

Zveřejněno: 7. 11. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3805x

AKTUALIZACE 26.5.2020: Ve dnech 5. a 26.5.2020 byla úspěšně provedena všechna kolaudační řízení této stavby. Stavbu je tak možné bez omezení užívat. V měsíci červenci se ještě plánuje pokládka červeného bezpečnostního nástřiku na silnici před ZŠ pro zvýraznění místa pro přecházení.

AKTUALIZACE 18.12.2019: Dnešního dne byla tato náročná investiční akce kompletně dokončena a došlo k finálnímu vyklizení staveniště. Nyní bude probíhat kompletace veškerých dokladů, na jejichž základě bude požádáno o kolaudaci.

AKTUALIZACE 27.8.2019: Od úterý 3.9.2019 budou obnoveny pravidelné úterní svozy popelnic od jednotlivých domů. Kontejnery na křižovatce v Chejlavech zůstanou k dispozici až do úplného dokončení stavby.

AKTUALIZACE 9.8.2019: Ve dnech 21. - 24.8.2019 bude opětovně úplně uzavřena hlavní silnice v úseku od prodejny US ARMY SHOP až na konec obce při výjezdu na Mýto, a to z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy na vozovku. Objízdná trasa povede přes obec Těškov. Žádáme všechny řidiče a obyvatele dotčené lokality o pochopení a respektování umístěného dopravního značení.

AKTUALIZACE 4.7.2019: Od dnešního dne je obnoven provoz po hlavní silnici směrem na Mýto. Upozorňujeme všechny řidiče, že stále projíždějí staveništěm, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zatím se jezdí pouze po ložné asfaltové vrstvě, ne všude je silnice dostatečně široká, aby bylo možné projet současně v obou jízdních pruzích, platí zde snížená rychlost 30 km/hod. Maximální opatrnosti musejí dbát chodci, neboť zatím není vybudovaný chodník po pravé straně směrem na Mýto. Používejte prosím chodník po levé straně, který je s opatrností schůdný. Zvlášť opatrní musejí být chodci ve večerních a nočních hodinách, neboť zatím není nainstalované veřejné osvětlení.

I přes snahu obce se bohužel nepodařilo prodloužit úplnou uzavírku silnice, takže zbývající stavební práce se budou provádět za částečné uzavírky pomocí světelné signalizace. Úplné dokončení akce je podle smlouvy plánováno do konce září.

AKTUALIZACE 25.3.2019: Od pondělí 1.4.2019 bude pro veškerou dopravu uzavřena hlavní silnice v úseku od prodejny US ARMY SHOP až po výjezd z obce směrem na Mýto. K parkování vozidel používejte parkoviště v centru obce a ulice mezi domy v Chejlavech. Pro občany bydlící v této lokalitě budou přistaveny kontejnery na komunální odpad na křižovatce v Chejlavech a na parkovišti u Jednoty. Odpad prosíme odkládejte do těchto nádob, popelnice u jednotlivých domů nebudou po dobu úplné uzavírky vyváženy.

AKTUALIZACE 14.3.2019: Od dnešního dne pokračují stavební práce na této investiční akci ve spodní části při výjezdu na Mýto, provoz je pomocí světelné signalizace sveden do jednoho jízdního pruhu. Zároveň probíhá demontáž vzdušného vedení ČEZ a CETIN v centru obce. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Od 1.4.2019 je naplánována úplná uzavírka hlavní silnice II/605 od prodejny US ARMY SHOP až k výjezdu z obce směrem na Mýto. Objízdná trasa bude vyznačena přes obec Těškov.

AKTUALIZACE 7.11.2018: Ve středu 7.11.2018 byla zahájena velmi rozsáhlá dopravní stavba v naší obci, a to rekonstrukce hlavní silnice II/605 v úseku od prodejny US ARMY SHOP až k výjezdu z obce směrem na Mýto. Objednatelem stavby je Obec Holoubkov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, zhotovitelem pak společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, odpovědný stavbyvedoucí p. Kunc, mobil: 606 631 849, e-mail: t+dot+kunc(AT)swietelsky+dot+cz. Podle uzavřené smlouvy o dílo by akce měla být dokončena do konce srpna 2019. Rozsah stavby je patrný z následující koordinační situace:

file icoII-605 - 1. etapa - koordinační situace.pdf (1,0 MB)

V průběhu listopadu a prosince 2018 budou prováděny stavební práce za "Ostrůvkem" u výjezdu na Mýto, kde bude pomocí světelné signalizace sveden provoz do jednoho jízdního pruhu. V tomto úseku dojde k výstavbě opěrné zdi a oplocení u domu č.p. 213 a zatrubnění silničního příkopu. Zařízení staveniště bude umístěno na "Ostrůvku". Žádných jiných úseků se stavba zatím týkat nebude.

V průběhu zimního období bude stavba přerušena a bude opětovně zahájena od 1.4.2019. S předstihem upozorňuji všechny občany, že v období duben - červen 2019 se předpokládá ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II/605 v celém dotčeném úseku od prodejny US ARMY SHOP až po výjezd z obce směrem na Mýto. Oficiální objízdná trasa bude vyznačena přes obec Těškov. V této době bude stavební firma pro občany bydlící v dotčené lokalitě garantovat pouze přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem, nikoliv však příjezd. Občané proto budou muset pro parkování svých aut využít jiné lokality v obci, např. parkoviště v centru obce či ulici nad Markovou vilou v Chejlavech, kam je možný příjezd z Těškovské silnice.

file icoII-605 - 1. etapa - objízdná trasa.pdf (1003,3 KB)

Již od začátku letošního roku realizují společnosti ČEZ a CETIN snesení vzdušného vedení elektřiny a telefonů do země ve středu obce, v lokalitě na Rudě a okolo hlavní silnice. V těchto pracích se bude průběžně pokračovat a zcela dokončeny budou do poloviny roku 2019.

Předem Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobená omezení.

Ing. Lukáš Fišer, starosta