Výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 6. 11. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 667x

Dne 5.11.2018 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022. Hned po volbách došlo ke změně ve složení zastupitelstva, neboť Ing. Petr Beran musel na získaný mandát rezignovat z důvodu neslučitelnosti výkonu funkce člena zastupitelstva s jeho zaměstnáním na Finančním úřadu v Rokycanech (služební zákon). Na jeho místo nastoupil první náhradník p. Václav Bezstarosti. V úvodu jednání všichni zastupitelé složili zákonem předepsaný slib.

Na pozici starosty obce byl navržen jediný kandidát, a to dosavadní starosta Ing. Lukáš Fišer. V tajné volbě ho podpořilo všech 11 členů zastupitelstva a byl tak potřetí zvolen starostou naší obce.

Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o zvolení jednoho uvolněného místostarosty a dvou neuvolněných místostarostů. Na pozici uvolněného místostarosty byl navržen p. Stanislav Kurdík, který byl v tajné volbě zvolen hlasy všech 11 členů zastupitelstva. Na pozici neuvolněných místostostarostů byli navrženi dosavadní místostarostové p. Miroslav Vild a Mgr. Hana Křejdlová. První jmenovaný obdržel v tajné volbě 9 hlasů, druhá jmenovaná 10 hlasů, takže byli oba opětovně zvoleni do svých funkcí.

Zastupitelstvo dále zřídilo 5 výborů, do kterých byli zvoleni tito kandidáti:

Kontrolní výbor (5 členů):

 • Mgr. Dagmar Kořánová - předseda
 • Miloš Černý - člen
 • František Hrůza - člen
 • Iveta Kesnerová - člen
 • Pavel Königsmark - člen

Finanční výbor (5 členů):

 • Ing. Zbyněk Tůma - předseda
 • Ing. Petr Suchý - člen
 • Alena Rejzková - člen
 • Hana Smejkalová - člen
 • Ing. Bedřich Podhorský - člen

Kulturní výbor (5 členů):

 • Stanislav Kurdík - předseda
 • Mgr. Jan Vodička - člen
 • Bc. Lukáš Pelc - člen
 • Gabriela Černá - člen
 • Daniel Opatrný - člen

Sociální výbor (5 členů):

 • MUDr. Václava Gutová - předseda
 • Hana Šašková - člen
 • Božena Karasová - člen
 • Alena Kalousová - člen
 • Zdeňka Švihlová - člen

Stavební výbor (3 členové):

 • Luboš Vondrášek - předseda
 • Václav Bezstarosti - člen
 • Milan Fiala - člen

 

Zastupitelstvo obce rovněž schválilo nový jednací řád, v němž zakotvilo, že jednání zastupitelstva budou začínat o hodinu dříve již v 17:00 hod. Další veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 17.12.2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.