Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 18. 6. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 311x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 25. června 2018 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení
  4. Náměty a podněty občanů
  5. Investiční akce a dotace
  6. Různé
  7. Interpelace členů zastupitelstva
  8. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce