Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017

Zveřejněno: 19. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 463x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.3.2018 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předaly návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 193.025.490,75 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 707.358,80 Kč. V roce 2017 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 3.479.980,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 845.857,- Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

  file icoInventarizace 2017.pdf (1,2 MB)