Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2017

Zveřejněno: 16. 1. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 519x

  file icoVýkaz knihovna 2017.pdf (1,3 MB)

 

V průběhu roku 2017 bylo zaregistrováno 93 čtenářů, což je o 15 víc než vloni, z toho 18 členářů do 15 let. Na internetu proběhlo v průběhu roku 366 návštěv, což je o 93 víc než v loňském roce.

Stav knihovního fondu k 31.12.2017 byl 10.580 knih. Bylo zakoupeno 122 nových knih a dále bylo přijato darem 12 knih od p. Krčmové a p. Vavroňové. Zároveň jsou k dispozici 3 časopisy pro děti. Za celýrok bylo vypůjčeno celkem 3.695 knih.

Dne 24. ledna proběhla exkurze z Mateřské školy Holoubkov, které se zúčastnilo 14 dětí.

Zpracovala: Pechová Daniela - knihovnice