Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2017

Zveřejněno: 20. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 552x

V průběhu roku se členové výboru sešli 8x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Martina Radová, Ing. Marek Šiman, Mgr. Jan Vodička, Daniel Opatrný, Radovan Novotný a Pavel Königsmark.

 

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a Základní školou jsme zorganizovali následující akce:

ÚNOR

- masopustní průvod obcí s vepřovými hody a večerní posezení při hudbě v místních restauracích

BŘEZEN

- Dámský klub – 3 hodiny plné inspirace módy, nápadů a životního stylu

- Loutkové divadlo pro děti

DUBEN       

- slet a pálení čarodějnic, soutěže pro děti, opékání špekáčků

KVĚTEN

- Parostrojní festival – celodenní prohlídka historické nejen parní techniky v areálu hasičského cvičiště

ČERVEN

- dětský den v duchu pohádkové farmy

SRPEN

- Holoubkovské letní slavnosti, Benátská noc, vystoupení kapely Katapult 

ŘÍJEN

- loutkové divadlo pro děti

- kulinářská soutěž „Holoubecká chuťovka“ + výstava rukodělných prací spoluobčanů

- drakiáda

LISTOPAD

- den plný her v Základní škole

PROSINEC

- Mikulášská veselice - mikulášská nadílka spojená s výletem po železnici parní lokomotivou za doprovodu čertů a Mikulášů s doprovodným programem na hasičském cvičišti

 

Dovolte mi závěrem pozvat Vás a Vaše rodinné příslušníky na poslední akci letošního roku, a to „Zpívání pod vánočním stromem“, a to nyní ve středu 20. prosince od 17 hod, tradičně na parkovišti u Jednoty. Své pásmo vystoupení si připravily děti z Mateřské školky a Základní školy v Holoubkově.

Kromě organizace zmíněných akcí výbor kultury vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům výboru kultury a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění jednotlivých kulturních akcí.

Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

 

V Holoubkově dne 18.12.2017

Zapsal Kurdík Stanislav – předseda výboru