Zápis ze zasedání KV ze dne 25.6.2010

Zveřejněno: 27. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1774x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program:

  1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.4 ze dne 10.5.2010

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 25.6. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.4 ze dne 10.5.2010 a tímto konstatuje:

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 8 bodů a schválilo 12 bodů usnesení.
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostovi:

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje
  2. při zpracování návrhu 1.rozpočtové změny v roce 2010 zajistit zapracování do tohoto materiálu příslušných návrhů na finanční krytí akcí schválených v tomto usnesení.

 
Kontrolní výbor konstatuje, že většina bodů usnesení je splněna, některé body jsou ve fázi průběžného plnění.
 
V Holoubkově dne 25.6.2010
Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru