Zápis ze zasedání KV ze dne 10.5.2010

Zveřejněno: 27. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1498x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.3 ze dne 29.3.2010

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 10.5. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.3 ze dne 29.3.2010 a tímto konstatuje:

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 4 body a schválilo 10 bodů usnesení.
  • v části III. – neschvaluje, zastupitelstvo obce neschválilo žádost o zkrácení předkupního práva na byt v čp.194
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostovi:

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje stavebnímu výboru ve spolupráci s vedením obce a ředitelkou PO ZŠ a MŠ Holoubkov
  2. zabývat se spotřebou plynu a cenami za vytápění v budovách ZŠ a MŠ

 
Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení č.3 ze dne 29.3.2010 jsou splněny.
 
Kontrolní výbor očekává, že na dnešním zasedání bude podána informace ze strany stavebního výboru o šetření spotřeby plynu v budovách ZŠa MŠ, v návaznosti na bod IV – ukládá usnesení zastupitelstva obce.
 
V Holoubkově dne 10.5.2010
Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru