Zápis ze zasedání KV ze dne 8.1.2010

Zveřejněno: 3. 5. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1570x

Přítomni:

p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program:

1) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č. 7 ze dne 14.12.2009.

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 8.1. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.7 ze dne 14.12.2009 a tímto konstatuje: 

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 8 bodů a schválilo 17 bodů usnesení.
  • v části III. – neschvaluje, zastupitelstvo obce neschválilo žádost správce společného sociálního fondu obcí o navýšení odvodů z mezd   z 2 % na 3%
  • dále zastupitelstvo obce uložilo:
  1. starostovi a místostarostům zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje
  2. ředitelce PO ZŠ a MŠ Holoubkov – ve spolupráci s vedením obce přijmout opatření k optimalizaci spotřeby plynu v budovách PO

 

Kontrolní výbor konstatuje, že většina bodů usnesení je splněna, některé jsou dlouhodobějšího charakteru, nebo připraveny pro plnění v roce 2010.

 

V Holoubkově dne 8.1.2010

Zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru