Zápis ze zasedání KV ze dne 11.12.2009

Zveřejněno: 4. 1. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1556x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program: 1) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 19.10.2009

              2) šetření nárůstu spotřeby plynu na vytápění ZŠ

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 11.12. 2009 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 19.10.2009 a tímto konstatuje: 

- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 5 bodů a schválilo 12 bodů usnesení.

 

- dále bylo uloženo: 

starostovi a místostarostům

1) zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

2) připomínky k oblastibezpečnostní situace v obci předat a projednat s požadavkem jejich řešení s příslušnými zodpovědnými orgány a    organizacemi

3) projednat s vlastníky okolních lesů možnost dlouhodobých dodávek dřevní štěpky pro spalování v obecní kotelně

 

Kontrolní výbor konstatuje, že většina bodů usnesení je splněna, některé jsou dlouhodobějšího charakteru, nebo připraveny pro plnění v roce 2010.

   

ad2) Dále se kontrolní výbor zabýval situací kolem spotřeby plynu na vytápění v základní škole Holoubkov. Tento podnět získal na pracovní poradě zastupitelstva obce, kde bylo sděleno, že nárůst ceny za odběr plynu je v roce 2008 o 200 000,-Kč vyšší oproti roku 2007 a o dalších 200 000,-Kč vyšší v roce 2009, oproti roku 2008.

Na pracovní poradě byl přijat závěr, že bude přizvána renomovaná firma, která určí příčinu tohoto abnormálního nárůstu spotřeby a jaká budou přijata opatření.

Závěr: kontrolní výbor požaduje informaci, zda byly podniknuty nějaké kroky v této záležitosti.

         

V Holoubkově dne 11.12.2009

  

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru ………………………