Zastupitelstvo obce

Je nejvyšším orgánem obce voleným občany na 4 roky. Má 11 členů, schůze se konají v zasedací místnosti obecního úřadu.

Složení zastupitelstva

Ing. Lukáš Fišer
   starosta
Miroslav Vild
   1. místostarosta
Mgr. Hana Křejdlová
   2. místostarostka
Anna Vildová
   předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Zbyněk Tůma
   předseda finančního výboru
Stanislav Kurdík    předseda kulturního výboru
MUDr. Václava Gutová
   předsedkyně sociálního výboru
Luboš Vondrášek
   předseda stavebního výboru
Mgr. Dagmar Kořánová
   členka sociálního výboru
Ing. Petr Suchý
   člen stavebního výboru
Miloš Černý
   člen kontrolního výboru

Termíny jednání zastupitelstva v roce 2018

V roce 2018 (do říjnových komunálních voleb) se zastupitelstvo obce sejde na celkem 4 veřejných zasedání v těchto termínech:

  • 12.3.2018
  • 21.5.2018
  • 25.6.2018
  • 17.9.2018

Jednacím dnem je pondělí a začátek jednání je v 18:00 hod. Vždy týden předem se zastupitelstvo sejde na pracovní poradě, kde veřejné zasedání připraví a předjedná některé projednávané body.

file icoJednací řád zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 20.12.2010.pdf (213,5 KB)

Složení zastupitelstva v předchozích volebních obdobích